Có 3 người tham gia trong mỗi chương trình, trải qua 3 vòng. Sau mỗi vòng, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại.

Vòng 1: Kiến thức tổng hợp, bao gồm tất cả các lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn học, âm nhạc, xã hội, thể thao… Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được nhận 100 điểm. Có thể chia sẻ số điểm với Ban trợ giúp (gồm 3 người uyên bác) để nhận được sự tư vấn. Thời gian trả lời: 4 phút/10 câu.
Vòng 2: Hai người chơi trả lời nhanh các câu hỏi mang tính chất đối kháng. Kiến thức rộng trong các lĩnh vực tương tự. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được nhận 200 điểm. Thời gian trả lời: 4 phút/15 câu.
Vòng 3: Kiến thức theo một chủ đề nhất định. Mỗi câu trả lời đúng được 300 điểm. Người chơi phải trả lời đúng 2/3 câu hỏi đầu tiên mới có thể nhờ Ban trợ giúp tư vấn, được chọn câu mạo hiểm (900 điểm) và đi tới câu số 10 (5000 điểm).Thời gian trả lời: 4 phút/10 câu.
Sau 5 năm phát sóng, game show này đã kết thúc vào cuối tháng 4/2009 cho dù được khán giả đánh giá rất cao về tính trí tuệ và đối kháng.