en

Nhận diện thương hiệu

Với kinh nghiệm tư vấn chiến lược truyền thông cho các thương hiệu, Vietba Media hiểu rằng bộ nhận diện thương hiệu không chỉ đơn giản là một logo đẹp, mà đó là phương tiện giao tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp, giúp khách hàng nhận biết, cảm nhận & nhớ về thương hiệu. Nói cách khác, bộ nhận diện thương hiệu giúp các doanh nghiệp định vị thương hiệu của mình khi tiếp cận với khách hàng. Do đó, một bộ nhận diện thương hiệu chuẩn cần thể hiện được đúng cốt lõi của thương hiệu một cách mạnh mẽ và hấp dẫn, gây thiện cảm & cuốn hút khách hàng. 

 

 

Hiểu rõ rằng thương hiệu chính là nền tảng phát triển doanh nghiệp, Vietba Media đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp thiết lập một sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ trong thị trường cạnh tranh cao bằng cách tạo ra một hình ảnh thương hiệu thân thiện, lôi cuốn và nâng cao trải nghiệm khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.