en

EVENT

Trong 20 năm hoạt động, Vietba Media vinh dự đồng hành cùng những doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước với rất nhiều những sự kiện xây dựng, quảng bá thương hiệu. Chúng tôi hiểu rằng sự kiện là rất cần thiết không chỉ để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mà bên cạnh đó, cũng đánh dấu những mốc thời gian quan trọng, ghi dấu sự trưởng thành, những giai đoạn phát triển cho các doanh nghiệp.