en

MCHANNEL - VTVCAB 15

 MChannel - Kênh truyền hình dành cho đàn ông

Kênh truyền hình MChannel (tiền thân là kênh Invest TV - 2009), ra đời năm 2015 (được bảo trợ thông tin của Bộ kế hoạch và đầu tư),là một trong những Kênh Truyền hình "tư nhân đầu tiên" và duy nhất tại Việt Nam - chuyên biệt dành riêng cho Đàn ông - Kênh truyền hình được sự hợp tác của Vietba Media, VTVCab.

 

MChannel phát tới 5 giờ mỗi ngày, là kênh truyền hình tổng hợp bao gồm các nội dung: tin tức, phim truyện, thời trang, khám phá và những chương trình riêng biệt dành cho đàn ông (công nghệ, thể thao, ...).